รายชื่อไฟล์เอกสารและข้อมูลต่างๆสำหรับเผยแพร่ทั่วไป
ลำดับที่ วันที่ ไฟล์ (size) คำอธิบาย ดาวน์โหลด
1 13/11/2018 Test1 (0.6 MB) ทดลองดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ (.jpg)
2 09/01/2019 แบบโครงการปรับปรุงห้องน้ำลานบั้งไฟคำชะโนด (0.5 MB) แบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำลานบั้งไฟคำชะโนด
3 09/01/2019 แบบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนรอบเกาะคำชะโนด(สระบำบัดนำ้เสีย) (0 MB) แบบการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนรอบเกาะคำชะโนด
4 09/01/2019 แบบโครงการก่อสร้างทางเดินริมสระน้ำคำชะโนด (0 MB) แบบโครงการก่อสร้างทางเดินสระน้ำคำชะโนด
5 19/06/2020 แบบฟอร์มลงทะเบียนแก้บน/บวงสรวง/นางรำ (0.3 MB) แบบฟอร์มลงทะเบียนแก้บน/บวงสรวง/นางรำ แบบออฟไลน์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกเอกสารให้เรียบร้อย ส่งมาที่ Line: 064-9738384 หรือ E-mail: khamchanod.wangnakin@gmail.com