งาน "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" กลุ่ม ต้นชะโนด